Skip to main content

សិក្ខាសាលាស្តីពីហានិភ័យពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅខេត្តបាត់ដំបង

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ គម្រោង DE-RISK បានរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីស្វែងយល់ពីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ក្សេត្របរិស្ថាន នៃប្រទេសកម្ពុជា ដោយប្រៀបធៀបស្ថានភាពមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងរយៈពេលកន្លងមក តើវាមានអ្វីប្រែប្រួល។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀតគម្រោងបានពិភាក្សាផងដែរ អំពីប្រព័ន្ធកសិកម្មសំខាន់ៗដូចជាផលិតកម្មដំណាំស្រូវ (ស្រូវវស្សា ស្រូវប្រាំង ស្រូវតំបន់ខ្ពង់រាប) ដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម ដំណាំដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សម្រាប់កសិករ។ 
នៅក្នុងប្រព័ន្ធកសិកម្មនីមួយៗគម្រោងបានធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានស្តីពីប្រតិទិនដាំដុះ ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកសិកម្ម​ ស្វែងយល់ពីហានិភ័យឬការប្រឈមដែរកសិករបាននិងកំពុងជួបប្រទះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ទន្ទឹមនឹងនេះគម្រោងនឹងធ្វើការពិភាក្សា អំពីប្រភេទព័ត៌មានអាកាសធាតុ រយៈពេលដែលត្រូវការព័ត៌មានអាកាសធាតុ ក៏ដូចជា អនុសាសន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឈមឬក៏ហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

សិក្ខាសាលានេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ មកពី មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត (កំពង់ឆ្នាំង ពោធិសាត់ បាត់ដំបង និងប៉ៃលិន) មន្ទីរធនធានទឹក ការិយាល័យកសិកម្មស្រុក ក៏ដូចជា តំណាងមកពី ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅ រយៈពេលមួយថ្ងៃពេញ នៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សិក្ខាកាមបានចំណាយពេល 1 ថ្ងៃពេញដើម្បីពិភាក្សា និងធ្វើលំហាត់ ទាក់ទងនឹងការគូសផែនទីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត កំណត់ភាពរងគ្រោះដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការបន្ស៊ាំ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ស៊ាំរបស់កសិករ ក៏ដូចជារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របន្ស៊ាំទៅថ្ងៃអនាគត


បើកសិក្ខាសាលា ដោយ ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបង

គម្រោងរំពឹងថាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់កសិករនឹងមានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាការព្យាករណ៍អាកាសធាតុតាមរដូវកាល ដើម្បីធ្វើផែនការដាំដុះ និងការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ។​ គម្រោង បាននិងកំពុងធ្វើការជាមួយនាយកដ្ឋានឧតុនិយម នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការព្យាករណ៍អាកាសធាតុតាមរដូវកាលពី 3 ទៅ 6ខែ ដើម្បីកសិករងាយស្រួលក្នុងការធ្វើផែនការផលិតកម្មនិងការសម្រេចចិត្ត ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។ បច្ចុប្បន្ននេះការព្យាករណ៍អាកាសធាតុធ្វើបានក្នុងរយៈពេលខ្លី អាចមួយសប្តាហ៍ 10 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែការព្យាករណ៍អាកាសតាមរដូវកាល ដែលមានរយៈពេលវែងពី 3 ខែទៅ 6 ខែ មិនទាន់ត្រូវបានធ្វើនៅឡើយ ហើយបើសិនជាយើងមានការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរយៈពេលវែង គឺវាសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់កសិករ ។ 

សិក្ខាកាម នៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលា មកពី មកពី មន្ទីរកសិកម្ម និងមន្ទីរ ធនធានទឹក ឧតុនិយម ការិយាល័យ កសិកម្មស្រុក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងៗទៀតសិក្ខាសាលាស្ដីពី ហានិភ័យពីអាកាសធាតុ ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលល្ងាចថ្ងៃទី 20 ខែសីហាឆ្នាំ 2019។ តាមរយៈអង្គសិក្ខាសាលានេះ អ្នកចូលរួមបានស្វែងយល់បន្ថែម តើអ្វីទៅដែលហៅថាសេវាអាកាសធាតុ ពីការបកស្រាយព័ត៌មានអាកាសធាតុទៅជាអនុសាសន៍សម្រាប់អនុវត្តការងារកសិកម្មដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់កសិករ។  នេះគឺជាចំណុចល្អ ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងការព្យាករណ៍ទៀតនឹងការងារកសិកម្ម បន្ថែមពីនេះ អ្នកចូលរួមក៏បានស្វែងយល់ផងដែរពីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់កសិករ ដូចផ្ដោតលើផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ដំណាំដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូល មានន័យថាដំណាំនៅយើងដាំសម្រាប់លក់យកប្រាក់ចំណូលជាសំខាន់ ដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម និងដំណាំដែលមានសក្កានុពលផ្សេងៗទៀត។  អ្នកចូលរួមទាំងអស់បានចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ ក្នុងការបង្កើតវិធានការណ៌បន្សាុំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬអាចមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលធន់ទ្រាន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ 

សិក្ខាសាលាដូចគ្នាដែរ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើង នៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលតំណាងឲ្យប្រព័ន្ធក្សេត្របរិស្ថានផ្សេងៗគ្នា ដូចជា តំបន់ទំនាបទន្លេសាប តំបន់ទំនាបទន្លេមេគង្គ តំបន់ខ្ពង់រាបឬតំបន់ភ្នំ និងតំបន់មាត់សមុទ្រ។ គម្រោងនិងជ្រើសរើសតំបន់ក្សេត្របរិស្ថានចំនួនពីរធ្វើជាតំបន់គោលដៅ គឺជាតំបន់ណាដែរមានប្រជាកសិករខ្នាតតូចច្រើនដែលអាចទទួលផលពីគម្រោង តំបន់ណាមានផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់សំរាប់ជាសន្តិសុខស្បៀង ផលិតផលដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច ។ល។

វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ ស្ដាជនបទឡើងវិញ (អង្គការ IIRR) គឺជាដៃគូក្នុងការអនុវត្តគម្រោង DE-RISK ជាមួយនឹងអង្គការ CIAT ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្រោមជំនួយថវិកាពីអង្គការ ឧតុនិយមពិភពលោក។ គម្រោងនេះមានគោលបំណងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការផ្ដល់សេវាអាកាសធាតុ និងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងកសិកម្ម ដល់កសិករនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមមាន ភូមា ឡាវ វៀតណាម និងកម្ពុជា

Comments

Popular posts from this blog

Produce good quality cassava planting materials for supplying other farmers

Banteay Meanchey province:  Cassava planting is an important agricultural activity in Cambodia. For example, the farmers in Tboung Khmum, Preah Vihear, Kampong Thom, Pailin, Ratanakiri, Mondul Kiri, Banteay Meanchey, etc. Farmers produce cassava  for the commercial purpose, farmers sell fresh or dried cassava to buyers, mostly exported to neighboring countries (Vietnam and Thailand). Even the cassava production has increased, but sometimes farmers encountered problems, especially pests and disease, resulting in low yield and starch. The selection of good planting materials is an important problem observed among cassava farmers. Sometimes, cassava planting materials (cutting stems) from neighboring countries are imported illegally to Cambodia without quality control. Some planting materials are already sick, infected with diseases. If farmers select those kinds of poor quality materials for planting, then the result of the production is not good. A farmer, named Moun Am, 50 years ol

Supporting farmer producer groups, horticulture and farmer water user groups in Mondul Kiri Province from 24-28 August 2019

Under the Biodiversity Conservation Corridors Project (BCCP), a group of project team conducted a field trip to Mondul Kiri province from 24 to 28 August 2019. The team comprised Mr. Sam Vitou, horticulture specialist, Mr. Seng Sophak, water User Group specialist and Mr. Yim Soksophors, Business Development specialist. The purposes of the field visit were 1) To assist farmer producer groups in developing internal regulation, 2) To monitor the progress of farmer water user groups and 3) farmers’ adoption in applying horticulture practices introduced by the project. The project team asked for help from Ms. Neth Chhaiya to help arrange the appointment for farmer meetings in Pu Lesh and Pu Trom  villages concerning the farmer producer group and another meeting in Srae Thum village regarding the Farmer Water User Groups (FWUGs). In the same day, the reporting officer reviewed and prepared relevant documents for developing the internal regulation / statute of the fruit tree farmer produc